Návrh nové marketingové a reklamní strategie, 
její realizace a optimalizace

Jak vypadá návrh a implementace nové strategie?


NÁVRH STRATEGIE

Na základě měření, analýzy a schváleného návrhu vytváříme přehlednou strukturovanou strategii propagace a komunikace vč. návrhu jednotlivých kroků, jejich náročnosti a nezbytné součinnosti. Navrhujeme návazné změny v nadřazených strategiích i metodikách. Samozřejmostí je návrh nového grafického manuálu nebo úprava stávajícího. 

WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Propojíme analytické nástroje s webem, sociálními sítěmi, a reklamou. Měříme, optimalizujeme, experimentujeme, segmentujeme, personalizujeme, komunikujeme, V rámci zákaznického klubu předstíráme že jsme Vy. V akvizici nových zákazníků vytváříme a řídíme novou obchodní e-entitu, která prodává novým zákazníkům a pečuje o ně. 

WORKSHOPY, VELETRHY

Úkol zněl: Ředitelé největších firem musí přijít na workshop s produktovou prezentací. Zkombinovali jsme experimentální loutkové divadlo se zážitkovou gastronomií a multi-žánrovým virtuózním kytarovým vystoupením v pozadí ochutnávky vín ze severních evropských zemí. A oni přišli. A užili si to! Ale nejradši stejně zajišťujeme online workshopy

POBOČKOVÁ SÍŤ

Zajišťujeme firmám rozšiřování pobočkové sítě na klíč v ČR i v zahraničí. Zavedení nové pobočky řešíme od A do Z vč. akvizice nových místních zákazníků. V zemích střední a východní Evropy zajišťujeme fúzní marketing a networking s našimi místními partnery. 

AKTIVNÍ OBCHOD

.V některých případech, kde je pro akvizici nových zákazníků nezbytná kombinace reklamy, komunikace, pre-sale a tvorby vztahů (a tyto aktivity není zákazník schopen realizovat sám) vytváříme a řídíme samostatnou obchodní entitu - externí provizní obchodní oddělení. 

OUTSOURCING

Můžete se stát jednou z firem, využívající naše sdílené Marketing Operations Center of Excelence a celý svůj marketing a reklamu si od nás nechat outsourcovat. Možná je dlouhodobá spolupráce i krátkodobá (projektová) spolupráce. Naši klienti šetří až 70% nákladů oproti internímu marketingu.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci